För att förstå varför efterfrågan för coaching bara växer kan det vara intressant att veta om coachingens historie och bakgrund samt fundera lite vart coachingbranschen är på väg.

Uttrycket coaching kommer från universitetet Oxford i England och präglades på 1830-talet. Coaching var ett slangord för hjälpundervisning för studerande så att de kunde klara av sina examen. 

Varför kallades det för ”coaching”? När man ville resa från punkt A till B den där tiden måste man ta hjälp av en ”coach” (vagn som drogs av hästar).

Ville du resa till London så ”coachade” du till London. När du ville klara av Oxfords olika examen så ”coachades” du genom dessa utmaningar.

Under många decennier användes ”coaching” bara som lokal slang  uttryck. Sen när man började med professionell idrott i England använde man ordet coach för att beskriva yrket av människorna som hjälpte idrottarna för att förbättra deras prestationsförmåga. Begreppet ”coach” var född.

Vi flyttar oss ungefär 100 år fram i tiden. Ryktena går att det finns en psykiater med namnet Dr. Milton Erickson (1901-1980) som lyckas att hjälpa så gott som alla av hans patienter. Ericksons mystiska arbetsmetoder förändrade psykologin för alltid. Han blev världsberömd. Han upptäckte hur coaching fungerar (utan att man talade då om coaching).

Fram till Milton Erickson fokuserade psykologin främst på det förflutna. Man letade efter förklaringar för patientens illa mående och gick oftast tillbaka till barndomen. Men Erickson arbetade med fokus på nutiden, vad vill patienten just nu. Om vi får klarhet över patientens mål så kan vi jobba med att undanröja möjliga hinder och hitta lösningar för att komma dit.

Under 1980-talet utvecklade Tony Robbins ”Life Coaching”. han metoder var en vidare utveckling av Ericksons idéer. Han definierade också vad coaching egentligen är. Han utvecklade metoder som kan användas var och när som helst. Tony Robbins arbete har förändrat och förändrar fortfarande miljontals liv.

Just nu erövrar coaching bokstavligen världen. Det händer nu samma sak med coaching som med andra fenomen som har blivit en del av vår vardag. Utvecklingen beskrivs bäst med den så kallade ”Rogers adaptionskurva” som visar förloppet när något nytt etablerar sig bland allmänheten. Om vi tar smartphones som exempel: Det började med några få människor (the innovators) som ser möjligheterna med ett smartphone. Sen lär sig fler människor om hur ett smartphone fungerar och testar det (the early adopters). Så småningom börjar den stora majoriteten att ta smartphones till sig (early & late majority). Nu är det miljontals människor som realiserar att ett smartphone innebär massor med fördelar och något som ännu för några år sen bara har använts av teknik entusiaster används nu av alla.

Vad man har sett med smartphones håller på att hända som bäst med coaching. Först var det ett slang uttryck i Oxford… sen en lyx ”vara” för superstjärnor och idag är coachingen på väg att bli något helt normal för vem som helst.

Det innebär att det finns idag miljontals människor som funderar att anlita en coach som ännu för tio år sedan inte ens drömde om att en dag arbeta tillsammans med en coach. Det finns enormt mycket arbete för duktiga coacher!

Dagens två stora utmaningar för en coach

En coach jobbar främst genom att ställa kraftfulla frågor till sin kund för att hen själv kan komma fram till optimala lösningar. Alla coach utbildningar går ut från ovanstående faktum. Men 85 procent av alla människor som anlitar en coach förväntar sig att få hjälp i form av råd. Här finns det idag en stor diskrepans mellan konsumentens förväntningar och vad en coach har att erbjuda. Kunden vill få resultat och det är viktigare än alla fina titlar och utmärkelser en coach kan visa upp. Jag har mött hundratals coaching klienter som har varit besvikna på sin första kontakt med en coach. Ofta får jag höra: ”Hon/han frågade bara en massa frågor.” 

Coach utbildningen som JC Institutet erbjuder online med start i slutet av september tar just avstamp från dessa två utmaningarna.

Läs mer om den unika utbildningen med ett helt nytt koncept här på bloggen inom kort.