15/01/2021Inga kommentarer

Anmäl dig till en webbkurs i ledarskap (Åbo Akademi/ Arbis Helsingfors)

Nu har du möjligheten att delta i en ledarskapsutbildning med toppkvalitet. Du behöver inte vara särskilt idrottsintresserad för att ha stor nytta av utbildningen trots att det är en online kurs i idrottsledarskap. Oavsett vad du arbetar med har du nytta av att lära dig konsten att leda dig själv och andra.

Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad praktiskt tillämpbar kunskap. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt med ledarskap och chefskap. Vi berör också visioner, kommunikation, makt och inflytande. Kursen ger dig en god självkännedom och en förmåga att hantera konflikter. Du lär dig att förstå individ- och grupprocesser och vad som krävs för att leda individer, grupper eller organisationer.

Ta tillfället i akt att profitera av min 25 års erfarenhet som coach och utbildare. Du kan delta bekvämt hemifrån oavsett var du bor.

Anmäl dig till senast 22 jan.

Här är länken för mer info och anmälningen.

Kursdatum: 29.1, 30.1, 10.2, 3.3, 11.3,19.3, 20.3

Förkunskaper:

Motivation och intresse för ämnet.

Examination (frivilligt):

Inlämningsarbete.

Hassmén, N. & Hassmén, P. (2010). Idrottsledarskap. Natur & Kultur.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

fr. 29.01.2021 kl. 16:30 - 18:00 Distansundervisning

lö. 30.01.2021 kl. 10:00 - 12:00 Distansundervisning

on. 10.02.2021 kl. 19:00 - 21:00 Distansundervisning

on. 03.03.2021 kl. 19:00 - 21:00 Distansundervisning

to. 11.03.2021 kl. 19:00 - 21:00 Distansundervisning

fr. 19.03.2021 kl. 16:30 - 18:00 Distansundervisning

lö. 20.03.2021 kl. 10:00 - 12:00 Distansundervisning

Observera att du betalar både kursavgift till Arbis och studieavgift till det universitet eller den högskola som erbjuder kursen.

Pris: 57,00 €

Lärare: Treier Christoph

Undervisningsmaterial: Hassmén, N. & Hassmén, P. (2010). Idrottsledarskap. Natur & Kultur.

21/05/2020Inga kommentarer

Intresserad för coaching, ledarskap eller mental träning?

Det finns många organisationer och företag som håller kurser i coaching och ledarskap. Åbo Akademi/Öppna universitet erbjuder ett mycket attraktivt utbildningsprogram inom ämnet utvecklingspsykologi/idrottspsykologi i coaching och ledarskap samt mental träning (varje kurs 5 studiepoäng) och det till mycket förmånliga kursavgifter. Feedbacken på kurserna jag hittills har hållit, har varit strålande och jag ser verkligen fram emot att få dela med mig mina kunskaper och erfarenheter från 25 år heltidsarbete inom branschen.

Anmälningar öppnar först i augusti men reservera redan nu följande datum om du vill vara med. Kurserna är planerade att hållas på plats men det finns en uppenbar risk, eller ska vi säga en stor möjlighet, att de  genomförs online.

Hösttermin 2020

Mental träning i Vasa Academill

2 okt. kl.16-20 och 3 okt. kl. 9-14

6 nov. kl.16-20 och 7 nov. kl. 9-14

Ledarskap i Jakobstad (samarbete med Arbis)

13 nov. kl. 16.30-21 och 14 nov. kl. 10-14.30

24 nov. kl. 17-21 och 8 dec. kl. 17-21

Ledarskap i Mariehamn (samarbete Högskola på Åland)

20 nov. kl.   , 21 nov. kl.     och 22 nov. kl.

Vårtermin 2021

Coaching i Jakobstad (samarbete med Arbis)

22 jan. kl. 16.30-20.30 och 23 jan. kl. 10-14.30

9 feb. kl. 17-21 och 23 feb. kl. 17-21

Ledarskap i Helsingfors (samarbete med Arbis)

29 jan. kl. 16-20 och 30 jan. kl. 9-14

19 mars klö. 16-20 och 20 mars kl. 9-14

Ledarskap i Vasa Academill

5 feb. kl.16-20 och 6 feb. kl. 9-14

12 mars kl. 16-20 och 13 mars kl. 9-14

Idrottspsykologi / Ledarskap

Vi arbetar båda teoretiskt och praktiskt med ledarskap och chefskap. Vi berör också visioner, kommunikation, makt och inflytande. Kursen ger dig en god självkännedom och en förmåga att hantera konflikter. Du lär dig att förstå individ- och grupprocesser och vad som krävs för att leda individer, grupper eller organisationer.

Idrottspsykoligi / Coaching

Har du ett arbete där du skulle vilja använda dig av coaching? Är du en idrottsledare som vill fördjupa sig konsten att coacha?Är du lärare eller förman och skulle gärna integrera det coachande förhållningssättet i din undervisning resp. din ledarstil? Eller strävar du efter att utveckla dig själv och vill lära mer om coaching?

Idrottspsykologi / Mental träning

Kursen vänder sig till tränare, lärare och ledare och såväl tävlings- som motionsidrottare och icke-idrottare, eftersom framgångsfaktorerna är desamma inom idrott som inom andra områden. Kursen handlar om hur man kan träna mentalt för att nå bästa möjliga resultat, främst inom idrott, friskvård och hälsa men även i din egen yrkeskarriär och privatliv. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserat praktiskt tillämpbart kunskap.

© 2020 Christoph Treier Ab

© 2020 Christoph Treier Ab

© 2020 Christoph Treier Ab

Design av Studio KU med hjälp av flera ton Schweizisk choklad ??

Sidan är byggd av kul.studio med hjälp av flera ton Schweizisk choklad ??

Sidan är byggd av kul.studio med hjälp av flera ton Schweizisk choklad ??