Vägen till framgång är sällan rak

Om du som ledare vill sprida entusiasm och motivation runt dig måste du själv visa din passion. Många ledare underskattar deras del i för att få motiverade medarbetare.

Den mentala styrka av ett team består av glädjen man känner när man arbetar, upplevelsen av gemensamma framgångar, hur roligt man har tillsammans och inte minst, ledarens ledarskapsstil.

Känslan att man behövs  och att ens arbete är uppskattad är viktigast för oss. Var och en skall känna att man vill ha hen.

Motivation betyder inte att jag måste göra något utan att jag VILL göra något. Det kan vara väldigt olika saker som driver oss att vi vill göra något och därmed får oss att känna motivation.

Några recept för en bättre motivation:

Varför

Varför vill du göra det du gör? Ett starkt varför är den avgörande faktorn för att vi vill göra något. Ännu bättre blir det om du hittar orsaker (svar på varför) som berör dig känslomässigt.

Definiera dina mål

Vilka mål har du gällande dina relationer, ditt arbete, ditt boende, din hälsa? Fokusera på det du vill uppnå och inte det du vill undvika. Du säger till taxiföraren inte heller vart du inte vill. 

Ha en plan

Ett mål utan plan är enbart en dröm. Bäst vore det om du ställer dig varje dag på nytt frågan: ”Kommer jag mitt mål ett steg närmare med det som jag nu gör?”

Sätt upp delmål

Dela upp dina mål i delmål. Därmed säkerställer du regelbundna framgångsupplevelser.

Strunta i bortförklaringar

Slösa inte bort genom att förklara dig varför du inte ännu har börjat. Titta dig själv i spegeln och bestäm dig att börja NU!

Tillåt dig att vara framgångsrik

Många hindrar sig själv från att vara framgångsrik på grund av att deras självbild representerar en förlorare, någon som ofta har otur eller någon som inte är värd att lyckas. Ändra på det! Se dig som en vinnare, en som attraherar tur och en som är värd att lyckas.

Ha rolig

Skulle du hålla på med det du gör även om du inte skulle förtjäna pengar på det? Om svaret är ”ja”, då har du hittat den rätta motivationen.

Belöna dig! Fira!

Belöna dig själv och fira varje gång du lyckas att nå ett delmål eller huvudmål.

Ta hjälp

Vem kan vara till hjälp för dig? Se dig omkring vilka personer som kunde stöda dig. Vem kunde vara en rollmodell/förebild för dig? Vem kunde vara din mentor som påminner dig om vad som är viktig? Vem kunde du tänka dig att skriva under ett målkontrakt med?