Positivt tänkandet är ingen konst utan en fråga om inställning. Alla kan lära sig det. Redan små förändringar i tänkandet ger stora effekter. En positiv inställning gör dig inte bara nöjdare utan påverkar också din hälsa och din utstrålning positivt.
En avslappnad inställning i vardagen leder till mindre stresshormoner i kroppen som bland annat belastar ditt hjärta. Optimister reagerar i svåra situationer lugnare och klarar därmed ofta också krävande uppgifter. Din positivitet gör att du inte oroar dig så mycket och det sparar energi.
Optimister har lättare att skapa sociala kontakter. De förväntar sig positiva reaktioner av andra människor och upplevs därför att vara lätt att ha att göra med.


För att bli resp. förbli optimist borde man arbeta lite med det varje dag.
Gläds över små framgångar och sköna saker i din vardag istället för att grubbla över mål som än är långt borta eller motgångar som har hänt och du inte längre kan göra något åt.
Ha en ”To-do-lista” och en ”Vad har jag redan uppnått-lista”.
Ge dig själv kredit även för små framsteg som du gör.
Jämför dig varje dag med ditt gårdagens-jag istället för att du jämför dig med andra.
Fokusera på det som du själv presterar.
Och ännu två råd: Le ofta! Du påverkar därmed ditt humör mycket positivt och så sprider du dessutom också glädje hos andra.
Ta inte allt på för stort allvar - det är få saker som är värda att reta upp sig över.