En person som är flygrädd borde helst inte jobba som pilot.
En person som inte tycker om människor och inte är intresserad för dem borde inte bli ledare.

Att tycka om människor innebär att man tar ansvar för sig själv och för andra. En person som inte vill ta ansvar borde helst inte bli en ledare.
Egentligen är det ganska enkelt men ändå finns det tusentals ledare som försöker komma undan ansvaret, som gillar att fördröja beslut, som gillar att blunda när det dyker upp problem och som gillar att skylla på andra när något går fel.

Ångest styr ofta i ledarskapet

Orsaken för ett sådant beteende är mycket mänskligt och stavas ÅNGEST. Ångest att göra misstag.

Det finns flera studier (bland annat av Mary Steffel) som visar hur människorna förhåller sig när de ska ta ansvar:

Om det gäller negativa saker/budskap så överlåter man gärna ansvaret till någon annan. Gäller det däremot glädjande saker/budskap med positiva konsekvenser vill man gärna ta ansvaret för det och förmedla det själv till de berörda.

Många ledare förklarar deras försiktighet med att ta ansvar och därmed fatta beslut med att allt har blivit så komplex på grund av digitalisering och globalisering.
Men det är en bortförklaring.

Att ta ansvar begränsas aldrig bara på sakfrågor utan har alltid med människorelationer att göra.
En ledare måste alltid ta ansvar för sitt eget handlande och - lika viktigt - skydda sina medarbetare när de råkar göra misstag.

Ta ansvar för andras fel

Chefernas löner är högre än medarbetarnas delvis på grund av att lönen kompenserar i fall de behöver ta ansvaret för andras misstag.
En annan kärnuppgift för en ledare är att engagera sig för medarbetarnas utveckling. Det innebär att ge feedback för deras arbetsprestationer - inte minst då när prestationen inte motsvarar förväntningarna.
Det är förvånansvärt många ledare som inte vågar vidtala medarbetarnas bristande arbetsprestationer av rädsla att bli osams med dem. Tvärtom - ofta ger de dessa medarbetare till och med en positiv bedömning. Och allt det för fredens och harmonins skull. Ledaren är rädd att annars påverka arbetsklimatet negativt.

Ledarnas beteende är allt annat än korrekt mot medarbetarna. Om det till exempel skulle komma till samarbetsförhandlingar är det just dessa medarbetare som man först vill bli av med. Medarbetare blir alltså i värsta fall av med sitt arbete utan att de någonsin har varit medvetna om att de borde ändra på sättet att arbete eftersom chefen har varit för feg att ge dem ärlig, konstruktiv feedback.

Ta ansvar för sina fel

Att ta ansvar kräver karaktär, särskilt i krissituationer.
Brist på karaktär visar särskilt ledare som skyller egna misstag på sina medarbetare.
Ett sunt ledarskap innebär dock att man tar som chef ansvar för sina medarbetarnas misstag.

Slutsatsen är enkel. En bra ledare måste tycka om människor och ska vara genuint intresserad för dem.

Utveckla din ledarkompetens med NLP Business

Om du vill utveckla din ledarkompetens och din förståelse för ditt och andra människors beteende vill jag varmt rekommendera dig kursen ”NLP Business” som arrangeras i Vasa den 24/25 september och 22/23 oktober. Mera info om kursen kommer inom kort.