Förra veckan fick jag äran att föreläsa på de gamlas dag på Campus Allegro i Jakobstad. Salen var mer än fullsatt. Intresset var också efter föreläsningen stort. Jag fick svara på många frågor som kom via email. Därmed bekräftades det också att dagens seniorer mycket väl vet hur man använder internet.


Föreläsningen uppmärksammades också i Österbottens Tidning (se fotot).
På mångas begäran kommer här lite mer fakta om hemligheten att åldras som inte alls är en hemlighet utan baserar på forskning och studier.

Österbotten Tidning; 10 okt. 2019; Anne-May Wisén

Det är oundvikligt att åldras men vi kan göra det på en massa olika sätt. varför då inte göra det på ett sätt som gynnar vår hälsa och välmående?
Att åldras har mycket med attityd att göra. 20-30 procent av åldrandet har med våra gener att göra men resten bestäms av vår livsstil.


Att regelbundet röra på sig är överlägset det bästa vi kan göra för vår hälsa (det gäller förresten för alla åldrar). Man vet idag att man till och med blir smartare av motion. En av de absoluta bästa övningar är att lägga sig på golvet och sen resa sig. Det tränar inte bara musklerna, rörligheten och koordinationen utan förmedlar också ett härligt självförtroende. Skulle man ha otur och falla så har man vissheten att kunna resa sig själv igen.
Alla klarar inte av denna övning. Det gör inget. Fokusera på det du kan göra och inte på det du inte längre klarar av. Redan 15 minuter motion om dagen ökar dina chanser att leva flera år längre.


Alla seniorer som tränar för att se ung ut borde börja tänka om. Din identitet ligger inte i ditt utseende. En dag blir livskvalitet viktigare än att se ung ut.


Hjärnan skall också tränas som en muskel. Ju flitigare vi använder den desto bättre fungerar den. Vi blir aldrig för gamla för att lära oss nya saker. Det kommer bara att ta lite längre tid. Speciellt effektivt är: Att dansa, att lära sig ett nytt språk eller ett nytt instrument eller att sjunga antingen för sig själv eller ännu bättre i ett kör.

”Att åldras är oundvikligt men inte hur vi åldras!”