För någon vecka sen var jag inbjuden som keynote speaker vid DIALOG 2020, ett 2 dagars-seminarie för pedagoger. Jag talade om emotionernas betydelse för inlärningen och om ”grit", ett begrepp som i framtiden kommer att vara av stor betydelse inom skolvärlden.
Feedbacken har varit överväldigande och det ledde till att jag bestämde mig att skriva ett inlägg om ”grit” i skolvärlden.

Grit kan beskrivas som konsten att inte ge upp vid motgångar. Man håller fast vid ett långsiktigt mål.
Torkel Klingberg som är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet har gjort flera studier gällande ”grit” och motivation i skolan.


Grit visar sig att vara viktigare än intelligens, talang och motivation för inlärningen. Grit är ett sätt att hindra elever från att ge upp vid motgångar eller svårigheter. Det innebär i praktiken att skolan skall och får vara jobbig och långtråkig ibland. Klingberg visar med all tydlighet att ”ha roligt” inte har en direkt effekt på inlärningen, lika lite som belöningar i form av pengar vid goda skolprestationer (effekt på inlärning = 0 !).
Grit i sig är en del av belöningssystemet. Man anstränger sig för att få en framtida belöning. Professor Klingberg har till och med lyckats lokalisera grit i hjärnan och kommit fram att det går att träna på det.

Integrera "grit" i skolvardagaen


Det gäller nu för lärare och pedagoger att integrera dessa nya neurokognitiva kunskaper i skolvardagen. Grit verkar vara den avgörande faktorn varför vissa elever lyckas prestera bra och varför andra elever ”ger upp” ganska lätt. Skolans fokus borde ligga på ansträngning istället för resultat. Skolan skall våga ställa krav och höga förväntningar.
Lärarna får gärna ge uppgifter som sporrar eleverna till att anstränga sig. Eftersom "grit" inte kan utvecklas utan att misslyckas då och då, är det önskvärt att samtliga elever får regelbundet uppleva motgångar och misslyckanden.

Det går att utveckla och förbättra grit för vilken elev som helst genom att träna på det med hjälp av rätt metodik.

JC institutet kommer i höst i samarbete med School for Success att arrangera speciella utbildningstillfällen för lärare och pedagoger för att lära ut ”grit - träning”.

Sammanfattning om GRIT i skolan:

- Konsten att inte ge upp vid motgångar.
- Ihärdighet är viktigare än intelligens och talang. Eleven vill alltid sträva framåt och hittar på starka skäl att aldrig sluta öva. Eleven ser varje misslyckande som ett tillfälle att lära sig.
- Inlärningen får ibland vara jobbig och långtråkig.
- Skolan får ha höga förväntningar krav på eleverna så att de lär sig att bemästra misstag och motgångar.
- Öva på svåra saker som är utanför bekvämlighetszonen och våga misslyckas.

JC institutet arrangerar i samarbetet med School for Success utbildningstillfällen för pedagoger i ”grit träning”.