Distansundervisning är för oss alla något nytt. Jag bestämde mig därför att sätta upp information som kan vara till hjälp för föräldrarna.
Du har valmöjligheten hur du vill ta till dig informationen:

a) Titta på en video som jag spelade in för Förbundet Hem och Skolan och som har setts redan av över 40.000 personer. Tryck på länken här.


b) Lyssna på intervjun som gav för Ålands radio. Tryck på länken här.


c) Läs texten här nedan som är formulerat i punktform, kort och koncist. Ta gärna kontakt med mig om du har frågor eller funderingar.

Hjälp ditt barn att följa instruktionerna från skolan men du behöver inte agera som lärare, övervakare eller ”polis”.

Ha tålamod med lärarna och skolan. Allt är nytt för dem också.

Se till och skapa förutsättningarna att ditt barn har tillgång till internet och möjligheten att kunna logga in på Wilma.

Skapa trivsel i hemmet. Hemmet skall inte ”byggas om” till en skola.

Håll förväntningarna på ”hemmaskolan” på ett ”lagom” nivå. Det är inte läget för att bli överambitiöst.

Se till att ditt barn håller kontakt med sina kompisar även om det sker via internet.

Kom ihåg att barn fungerar lite som en seismograf. De känner ofta av spänningar mycket tidigare än deras föräldrar gör, t.ex. på grund av de oroar sig för ekonomin osv.

Stängda skolor är en stresstest för de flesta familjer (alla är nära varandra under hela dagen).

Som förälder är du ALLTID en rollmodell för ditt barn.

Dina rädslor påverkar ditt barn alltid.

Rutiner blir så småningom viktiga. Viktigast i början är att hålla sig till skolans tider. När börjar vi, när slutar vi.
Skärmtiden kommer att öka märkbart under de kommande veckorna. Det är ok. För många barn är skärmen den enda möjligheten att hålla kontakt med sina kompisar.

Kom ihåg att ha roligt och skratta med ditt barn men även visa exempel på självdisciplin.

Chans att lära känna ditt barn från en annan sida.

Inspirera barnet att dagligen röra på sig. Föregå själv med gott exempel.

Viktigt med pauser.

Låt inte barnen sitta ensamma framför tv nyheterna.