Svenska Yle publicerade nyligen en intressant artikel om hjärnforskaren Katri Saarikivi (Helsingfors universitet). Hon poängterar att arbetslivet i Finland ställvis fortfarande präglas av en auktoritär och nästan aggressiv ledarstil. Man förväntar sig absolut lydnad.
Man orsakar med flit rädsla bland de anställda. Effekten av det är stress, medarbetarna mår illa.
Istället för att en ledare dikterar vore det bättre att leda med empati. Saarikivi säger: ”Om man är chef så har man nytta av att veta hur ens medarbetare tänker, kunna läsa deras känslor och föreställa sig en viss situation ur deras perspektiv.”

En empatisk chef förstår en annan person och bygger därmed upp ett förtroende hos sina medarbetare.

Arbetsklimatet blir mera avslappnat och det finns ingen rädsla att göra fel.

Hur empatisk man är, är delvis genetiskt, men en chef kan också träna upp den här färdigheten.

Det är betydligt enklare att motivera sina medarbetare med en empatisk ledarstil, särskilt yngre anställda. Tyvärr finns det många företag resp. ledare som inte ännu har insett det. Som tur kan vi dock ta modell av idrottsvärlden där man har visat att man kan uppnå nästan mirakulösa framgångar med hjälp en bra laganda. Vi minns alla våra ishockeyvärldsmästare som vann guldet tack vare en exceptionell laganda och en empatisk ledarstil.

Att betona ett empatiskt förhållningssätt inom ledarskap har blivit på modet under senare tid. Det kan delvis vara en modefluga, men enligt Saarikivi är det också så att det traditionella sättet att leda inte funkar så väl längre.
– Det finns tecken på att folk ständigt gör svårare och svårare arbetsuppgifter. Så har det blivit när datorer och automatiseringen har tagit över många av de lättare uppgifterna. Då betonas behovet av empati, påpekar hon.
Det lönar sig alltså för oss människor att fokusera på det som datorer inte är så bra på. Dagens unga verkar inte vara särskilt intresserade av att jobba på företag där man har en traditionell ledarskapsstil som inte tar personalens känslor i beaktande, menar hjärnforskaren Saarikivi.

Via ett empatiskt ledande så får vi mer kreativa medarbetare och så utvecklar vi verksamheten på ett helt annat sätt, tillsammans.

Utveckla din ledarkompetens med NLP Business

Om du vill utveckla din ledarkompetens och din förståelse för ditt och andra människors beteende vill jag varmt rekommendera dig kursen ”NLP Business” som arrangeras i Vasa den 24/25 september och 22/23 oktober. Mera info om kursen kommer inom kort.