Varför hör man mycket sällan eller aldrig ”Idag hade vi ett underbart möte”?
Vad är hemligheten bakom ett framgångsrikt möte som sprider glädje, positivitet och framtidstro?
En konsult skulle nu svara: Bra mötesordförande, tydlig struktur, effektivitet osv. Jag tror inte att det är hela sanningen.
Vad annat behövs det för att ett möte blir en positiv upplevelse för alla parter?

Mötesteknik och möteskultur blir bara viktigare och viktigare i dagens värld när vi poängterar teamarbete, transformation och flexibla organisationer.

Steven Rogelberg skriver i sin bok ”The surprising Science of Meetings”: Möten blir bättre när de hålls korta. Han hänvisar till det Parkinsonska laget.

Sociologen Cyril Northcote Parkinson observerade nämligen att arbetet drar ut på tiden i proportion till tiden som står till förfogande. Avsätter man alltså två timmar för ett möte, så är sannolikheten mycket stor att mötet tar ca 2 timmar. Avsätter man bara en halv timme så blir man ganska så säkert klar med mötet inom dessa 30 minuter.

Det är på inget sätt något nytt utan det Parkinsonska laget är över 50 år gammalt. Vi verkar dock inte ha lärt oss mycket ännu. Det finns otaliga studier som visar hur vi spenderar miljarder euro i onödig mötestid. Inte att tala om alla dygn av vårt liv som vi tillbringar i mötesrum. Om du antar att du sitter i snitt varje dag 2 timmar i ett möte så blir det på 30 arbetsår inte mindre än 600 dygn (!) som du lever ditt liv runt ett mötesbord.

Ge det Parkinsonska laget en chans och börja avsätta betydligt mindre tid för dina möten, jag lovar du blir positivt överraskad!

Önskar dig och dina medarbetare att ni får uppleva många underbara möten under det kommande året!