12/10/2019Inga kommentarer

RESET – Välkommen till min premiärföreläsning

Tänk om det vore möjligt att börja om sitt liv? Bara trycka på RESET och göra om allt från början, fast med kunskapen och vetskapen man har nu.
Det låter som en fin dröm, men idag finns det mentala verktyg för att kunna ändra på oönskade beteenden och destruktiva tankemönster. Lär dig under en underhållande föreläsning hur du kan förändra saker i ditt liv till det bättre.


Föreläsningen är för dig som vill förbättra något i din livssituation, ditt arbete, din relation och ditt mående generellt eller för dig som vill unna sig 1,5 underhållande och lärorika timmar för att förstå dig själv bättre.

23 okt. kl. 18.30 - 20.00 Jakobstads Gymnasium
Inträde: 15,00 € Här är linken för att anmäla dig

Vi bjuder på kaffe/te och tilltugg från kl 17.30. 
Använd "Köp biljett" och du får bekräftelse på bokade platser på SMS. Biljetten är inte fysisk, utan kommer som ett sms och betalas på plats med sedlar eller kort.

Föreläsningen kommer senare under vintern också att hållas i:
Vasa, Ekenäs, Mariehamn, Pargas och Borgå.


29/09/20194 Comments

Går att anmäla sig ännu tack vare flera deltagarplatser

Intresset för coaching kursen vid Högskolan på Åland som ger 5 studiepoäng (Utvecklingspsykologi - Idrottspsykologisk coaching) har överträffat alla förväntningar gällande deltagarintresse. Vi har därför bestämt att utöka deltagarantalet.

Därmed har du möjligheten att anmäla dig ännu fram till den 2 okt. 2019. Se linken här! (Ge sökord: utvecklingspsykologi)


Som kursledare ser jag fram emot att få dela med mig min kunskap och all min erfarenhet från mina 25 år som jag har arbetat som coach inom toppidrotten, näringslivet och underhållningsbranschen på heltid.

Har du ett arbete där du skulle vilja använda dig av coaching?
Är du en idrottsledare som vill fördjupa sig konsten att coacha?
Är du lärare resp. förman och skulle gärna integrera det coachande förhållningssättet i din undervisning resp. din ledarstil?
Eller strävar du efter att utveckla dig själv och vill lära mer om coaching?
Det finns många organisationer och företag som erbjuder kurser och utbildningar inom coaching. Vissa av dem kostar oerhört mycket pengar.
Glädjande nog finns det alternativ.
Åbo Akademins öppna universitet erbjuder i höst och på vintern 2020 kursen (5 studiepoäng) i idrottspsykologisk coaching på tre olika orter i Svenskfinland. Kursen lämpar sig för alla med intresse för människor. Du behöver alltså inte ha någon idrottsbakgrund trots att rubriken kan tolkas på det sättet.

Kursen hålls i Mariehamn
Fredag 25.10.2019 kl.17:00-21.00
Lördag 26.10.2019 kl. 09:00-16:00
Söndag 27.10.2019 kl. 09:00-15.00
Kostnaderna 90 € som motsvarar termin avgiften

På vintern 2020 hålls samma kurs också i Vasa, 17-18.1, 7-8.2.2020 (anmälningar tas emot från 17.11.2019) och i Helsingfors 28-29.2, 20-21.3.2020 vid Helsingfors arbis.

17/09/2019Inga kommentarer

Återhämtning och vila (Del 1)

Hur kan jag spara energi och hur kan jag vinna energi? Det är två viktiga frågor i dagens arbetsliv. Förra veckan föreläste jag för lärare i Tammerfors om betydelsen av återhämtning och vila.

Läraryrket kräver alltmer energi, tid och ork. Men betydelsen av vila och återhämtning talas det väldigt lite om. Vill vi fortsättningsvis ha en skola i världsklass i Finland behöver vi utvilade lärare som mår bra.

Följande konkreta råd är förstås inte enbart för lärare 🙂

Fyra sätt att spara energi

Gör dig av med energitjuvar. Var kritisk vem du tillbringar din tid med. Människor som är negativa eller rentav gnällspikar har inget i din värld att leta efter om du vill vidhålla en hög energinivå. Det gäller att komma ihåg en viktig sak när det gäller människorelationer:
De fem personer som du har mest att göra med påverkar dig mycket mer än du anar.

Du är inte slut på grund av att du jobbar för mycket. Du är trött på grund av att du gör för lite av det du tycker om att göra. Vad är det som du gärna skulle vilja göra men som du på länge inte har tagit dig tid för?

Sluta med att försöka göra det rätta för alla. Se till att du styrs inifrån. Ställ alltid frågan ”varför” före du gör något för att bli medveten om att du gör det för att du måste eller för att du vill.

Sluta att prata om allt som du skall göra. Låt istället dina handlingar tala. Du kommer att spara mycket energi på det.

Fyra sätt att få energi

Omge dig med positiva människor som ser positivt på livet. Precis som jag nämnde redan så påverkas du (din attityd, livssyn och kommunikation) av de fem personer som du umgås mest med.

Utmana dig själv och bege dig ibland utanför din bekvämlighetszon. Känslan av tillfredsställelse är oslagbar efter att du har klarat av det. När har du senast varit utanför din bekvämlighetszon? Jag slår vad om att du minns den härliga känslan efteråt.

Var snäll mot dig själv och unna dig något! Att bry sig om sig själv är något helt annat än att vara självisk. Det är faktiskt en stor skillnad.

Behandla dig själv som du behandlar en god vän. Om en vän misslyckas med något tröstar och stöder du hen, men hur förhåller du dig till dina egna misslyckanden?

02/09/2019Inga kommentarer

Hur lyckas jag att prestera på topp vid studentskrivningarna

Inom idrotten, musik och teatern har det blivit en självklarhet att man tar hjälp av den mentala träningen för att kunna prestera på topp när det verkligen gäller.
Det är därför glädjande att mentalträning integreras mer och mer också i skolvärlden.
Särskilt nu när studentexamen får ännu större betydelse från och med det här läsåret för framtidens studier, är det läget att lära ut så många mentala verktyg som möjligt till de studerande inför skrivningarna.

Pedersöre gymnasium erbjuder redan i många år mentalträning för sina studerande. En föreläsning riktar sig enbart till abiturienterna och lär dem hur de kan förbereda sig mentalt på studentexamen.
De senaste åren har det blivit fler och fler gymnasier som har tagit modell av Pedersöre.

Idag föreläste jag för abiturienterna på Topelius gymnasiet i Nykarleby. Feedbacken man får av de studerande värmer alltid lika mycket. Man får bekräftat att det man berättar för dem verkligen kommer att göra skillnad för dem under de närmaste månaderna.

Föreläsningen behandlar bland annat:

Var hittar jag motivationen resp. hur lyckas jag upprätthålla den
Dansa med stressen! Stressa rätt!
Våga lita på dig! Hur du bygger upp ett gott självförtroende
Optimera din inlärning
Prioritera sömn och återhämtning
Mentala insider tips från formula 1 för koncentrationsförmågan och dagarna före och under skrivningarna

Är ditt gymnasium intresserad att ta del av en sådan föreläsning är det bara att höra av sig till:
treier.coaching@gmail.com

30/08/2019Inga kommentarer

Stressa rätt – Gör stressen till din vän  

De flesta av oss känner igen när folk klagar över stress - för mycket arbete, för höga krav från ledningen, för mycket irritation, för lite tid för familjen och sig själv, man kunde laga listan längre.
 
Ordet ”stress” förekommer frekvent i vårt språkbruk. Barn i grundskolan talar redan om att vara stressade.
Stress upplevs som motsatsen till att vara avslappnad, nöjd, frisk, glad och lycklig. Faktum är att stress och ett sunt liv inte nödvändigtvis behöver vara varandras motsatser. 
Tvärtom, det är på tiden att vi inser att värdesätta stressreaktioner som en topprestation av vår kropp. Vi har all orsak att förhålla oss positiv till stress.
Ju mer vi känner oss ”hotade”, desto starkare upplever vi stress.
 
Den amerikanska psykologen Richard Lazarus talade redan 1966 om en stressmodell (stress är alltså absolut inget fenomen av vår tid). Modellen förklarar att stress är knuten till hur en person värderar och bedömer en situation eller en händelse. Upplevelsen står i centrum, konkret är det alltså våra tankar, vår inställning, våra funderingar och våra känslor som avgör om vi känner oss stressade eller lugna.
 
Om vi tolkar situationen som ett ”hot” och vi inte har resurser för att ”försvara” oss reagerar kroppen med samma alarmreaktion som den har gjort i minst 40.000 års tid: Ökad puls, ytlig och snabb andning, svettningar, tankar på att slås eller fly.
Hotupplevelsen är ett resultat av otrygghet och ångest samt känslan att man inte klarar av att uppfylla förväntningarna som man tror ställs på en.
 
Stressreaktionen avgörs på basen av hur vi värderar olika stressorer
 
En ändrad inställning till stress påverkar vår hälsa positiv. En annan inställning ändrar också kroppens reaktion på stress. En studie i USA från 2012 med 30.000 vuxna visade under loppet av 8 år att sättet hur vi ser på stress och hanterar våra känslor har en enorm inverkan på kroppens stressreaktioner.
 
Studien visade att människor som har varit utsatta för mycket stress och som upplevde stress som skadligt för hälsan, hade en 43% förhöjd risk att dö i förtid. 
Däremot hade människor med samma stressiga livssituation men med en inställning att stressen inte skadar deras hälsa till och med en lägre risk att dö i förtid än människor som upplever lite stress överhuvudtaget.
 
Hur vi tänker och agerar påverkar hur vi upplever stress.
När vi är i en utmanande situation och känner att pulsen ökar och vi börjar svettas kan vi tolka signalerna som negativa och som en risk för vår hälsa, eller så tolkar vi dem som positiv, som en signal för att kroppen får en energikick som hjälper oss att klara utmaningen eftersom hjärnan förses då med mera syre.
 
”Mindset-effekt”
 
Hur vi värderar en stressor - alltså en inre eller yttre signal som orsakar stress - är avgörande för hur vår kropp reagerar. Våra tankar påverkar kroppen.
Vetenskapsmän från Harvard konstaterade att personer som värderar en fysisk stressreaktion som hjälprik håller sig i ett avslappnat tillstånd. Vår attityd är med andra ord avgörande om vi riskerar en stressrelaterad hjärtinfarkt eller om vi är ägare av ett hjärta som är stress resistent.
Psykologen Alia Crum som ansvarar för Harvard studien, talar om vikten av att se på stressreaktioner som något som hjälper en till ett sundare liv. Enligt henne är stresshantering främst en fråga om vår inre hållning och attityd.
 
Det lönar sig att se problem som hälsosamma utmaningar och inte som hot. Och det är något som kan läras in (Shawn Anchor; The Happiness Advantage). Lyckas vi med det så resulterar det i att vi arbetar och fungerar bättre medan personer som upplever det som hot byter till alarmprogram som stänger av vissa kroppsfunktioner.
 
Ta gärna hjälp av andra när du hamnar i stressiga situationer. Kroppen producerar då hormonet oxytocin som motiverar oss att umgås med  människor som kan stöda och hjälpa oss vid behov. Att be om hjälp är inget tecken på svaghet utan tvärtom, det stärker oss.
 
Det är ingen fråga: Kronisk stress är inte hälsosam, särskilt inte när vi känner att vi inte har kontroll över läget resp. inte ser en mening med den. Lyckas vi däremot ändra på dessa två faktorer och rama in dem positivt så reducerar vi den skadliga effekten betydligt.
 
Om vi klarar av att möta stress mentalt med en positiv attityd så gör vi stressen till vår vän istället till vår fiende som i värsta fall kan ta livet av oss.

18/08/2019Inga kommentarer

JC institutet söker coacher

1-3 coacher för School for Success


Projektet ”School for Success” (läs mer om det i förra blogginlägg) drivs av JC institutet. Intresset har överträffat alla förväntningar därför söker vi nu efter fler coacher. Arbetet som coach för School for Success kan också öppna dörrar för andra spännande uppdrag inom institutet.

Vem är du?

För att du ska trivas hos oss bör du älska att coacha barn och ungdomar. Du gillar att söka efter ny kompetens och hålla dig uppdaterad kring transformativ coaching. Formella utbildningar eller kurser relaterat till vår verksamhet är meriterande. Har du redan jobbat som coach för ungdomar räknas det också som merit.

Coach med inriktning på mentalträning/idrott


Har du referenser i arbetet som mentalcoach för idrottare och kan hålla coachingar och kurser på engelska och franska så är du vår coach vi söker efter.

Du kommer att jobba förutom vid JC institutet i Finland, i Font Romeu, Frankrike och i St.Moritz, Schweiz.

Maila in din ansökan med information som du tror är relevant för en sökande, referenser väger extra tungt, till Jeanette Szymanski - info@jeanette.fi senast 25 augusti.

11/08/2019Inga kommentarer

School for Success – tredje säsong!

Här kan du titta på ett inslag om SCHOOL FOR SUCCESS i svenska Yle's program "Efter Nio".
Link

Ett nytt läsår börjar i våra skolor med många elever som ser fram emot att träffa sina kompisar igen. Tyvärr finns dock också elever som mår dåligt över att de måste till skolan igen. Det kan ha helt olika orsaker. Vissa saknar att umgås med kompisar, vissa upplever att de inte räcker till för skolan och anser att de presterar för dåligt och igen andra är övertygad om att de är ”förlorare” och föräldrarna måste dagligen tvinga dem eller så vägrar de helt att gå till skolan.
Det blir nu tredje säsongen för projektet ”School for Success” som tar sig an elever som av någon anledning tycker att skolan är jobbig och inget för dem.
Det ideella projektet "School for Success" ger stöd till elever i åk 3-9 som tappat motivationen att fortsätta skolgången.
Jag satte igång projektet hösten 2017. Intresset har ökat hela tiden sen dess.

Idag består School for Success teamet förutom mig av ytterligare 5 coacher som alla arbetar ideellt:

Tobias Björkskog (Jakobstad och omnejd)
Tanja Holmström (Kimito ön och omnejd)
Sara Bondegård (Kristinestad och omnejd)
Jeanette Szymanski (Vörå, Korsholm och Vasa)

Coacherna jobbar främst med att ändra elevens självkänsla och självförtroende. Målet är att eleven blir av med begränsande självbilder och utvecklar en positiv och förväntansfull attityd mot skolan.

Hör av dig om du känner till en elev som skulle ha nytta av hjälp via School for Success. Eftersom alla jobbar utan ersättning kan vi erbjuda det helt gratis.
Skicka email till: treier.coaching@gmail.com eller meddelande via WhatsApp 040 5812978.

05/08/2019Inga kommentarer

Du är ditt största och viktigaste projekt! Gör som mig och delta i en NLP utbildning

Kursledaren Jeanette Szymanski arbetar också som mental tränare för flera top idrottare och företagsledare. Här ser vi henne med Emil Lindholm (3.från vänster) och rallycross världsmästaren Johan Kristoffersson (till höger).

Nästan alla av oss är upptagna med många olika projekt och satsar mycket tid och energi på hur vi framgångsrikt kan slutföra dem. Men vi glömmer ofta det viktigaste: oss själva.
Den bästa investeringen i mig själv har varit en NLP kurs med Jeanette Szymanski. Nu undrar du säkert varför. Jag utbildar mig regelbundet vidare men Jeanettes utbildning var verkligen något i särklass.


Jag lärde mig hur mina känslor och tankar påverkar min vardag och mitt liv. det var en rejäl ögonöppnare, speciellt med tanke på att jag tyckte före kursen att jag hade dessa saker på klart.
Under kursens lärde jag mig också att hitta min inre röst och våga lita på den. Jag lärde mig att agera utifrån det som känns rätt för mig. Det innebär nu konkret att jag har mycket lättare att våga säga nej.
När man vet vem man är kan man lättare agera och ta beslut. Beslut som för mig åt det håll jag önskar.

Nu finns igen möjligheten att delta i en sådan kurs som leds av Jeanette Szymanski.
Passa på och anmäld dig här.

Mer info om utbildningen

Förutom allt jag skrev om ovan ökar utbildningen din kompetens i olika livsområden som:

Personlig utveckling

Hur du styr fokus och optimal planering för att uppnå dina drömmar och mål
Hur du byter ut dåliga vanor mot goda och behåller dessa i längden
Hur du kommer ur ett negativt sinnestillstånd på några få minuter
Hur du stoppar negativa tankar
Hur du byter ut övertygelser som hämmar dig, till mer positiva och betjänande för din situation

Kommunikation och relationer

Hur du lär dig att lyssna aktivt och att sätta ord på dina känslor och förstå dina behov
Hur du lär dig att snabbt och enkelt skapa band till alla slags människor
Hur du avslutar negativa personliga relationer
Hur du tar kontakt med människor som inte är lätta att komma i kontakt med
Hur du ger din partner och barn det de behöver och tar emot det du själv behöver

Arbete och karriär

Hur du effektivt motiverar dig själv och andra
Hur du blir en visionär ledare som inspirerar andra
Hur du blir mer ordningsam
Hur du håller i möten
Hur du blir en framgångsrik affärsman/kvinna
Hur du ser möjligheter där andra ser begränsningar

Försäljning

Hur du läser av människor genom deras språk och kroppsspråk
Hur du styr ett samtal
Hur du löser konflikter och skapar "win-win"-situationer
Hur du sätter ord på dina tankar
Hur du blir en imponerande talare
Hur du skapar samstämmighet mellan dina ord och dina tankar

Hälsa

Hur du hanterar olika rädslor som tex för att flyga, höjder, vatten, spindlar torg,
trånga utrymmen m.m.)
Hur du slutar med dåliga vanor, tex att röka
Hur du släpper negativa känslor

Inlärning och skola

Hur du lär dig snabbare
Hur du blir mer självsäker och vågar uppträda
Hur du utvecklar din kreativitet mer än du trodde var möjligt
 
Jag är medveten att det lovas mycket men med facit i hand kan jag konstatera att jag lärde mig ännu betydligt fler saker än de ovan nämnda. Jag kan verkligen varmt rekommendera utbildningen.

Bli så att säga chaufför i ditt eget liv och var inte längre passagerare som bara hänger med. Du kan leva det liv du önskar och du kommer inte längre vara beroende av andra människors åsikter.

Anmäl dig här!

30/07/2019Inga kommentarer

Medveten Andning Instruktörskurs – en investering i dig och din hälsa

En ny omgång av den mycket populära Instruktörskursen startar den 15 augusti 2019. Kursen innehåller fyra moduler fördelat på 12 st kurstillfällen à 2 timmar. De fyra modulerna är:
1. Andningsträning, andningsfysiologi och coaching
2. Andning, personlig utveckling och inlärning
3. Andning vid fysisk aktivitet, hållning, rörelser
4. Andningsrelaterade hälsoproblem
På kursen lär du dig skillnaden mellan bra och mindre bra andningsvanor och erhåller kraftfulla och enkla verktyg för att kunna hjälpa både dig själv och dina klienter till en bättre andning och därmed ökad hälsa, mer energi och harmoni.

Kursen är väldigt populär bland samtalsterapeuter, alternativmedicinska terapeuter, idrottstränare, framgångscoacher, psykologer, massageterapeuter, yogainstruktörer, röstcoacher, sjuksköterskor, fysioterapeuter, läkare och annan sjukvårdpersonal. Även personer med egna hälsoproblem har haft stort utbyte av att gå kursen.

Jag har själv gått kursen och har stor nytta av vad jag har lärt mig under utbildningen i mitt dagliga arbete med idrottare, företagsledare och andra kunder. Jag kan verkligen varmt rekommendera kursen för alla, oavsett vad du arbetar med.

Här några feedback av andra kursdeltagare:

– Lärorik, intressant, lätt att hänga med, mycket hälsofrämjande, underhållande, omskakande och framförallt utvecklande.

– Jag är otroligt glad över att jag fick delta och lära mig så mycket nytt.

– Den bästa kursen NÅGONSIN!

  • Innan denna kurs visste jag inte att det fanns så mycket som jag inte visste om vår andning. Kursen har gett mig så mycket djupare kunskap om andningens funktion och hur den påverkar hela kroppen. För mig har min förbättrade vardagsandning gjort att jag inte längre är trög i magen, sover mycket bättre, inte längre är täppt i näsan när jag vaknar och jag har fått med mig effektiva metoder för att andas mig igenom stressiga perioder.
  • Utbildningen är den bästa distansutbildning jag har gått, en härlig mix av allt – proffsigt och väl utformat underlag, övningarna mellan våra “träffar”, Anders entusiasmerande och inspirerande framförande, dialogen med övriga kursdeltagare, väl fungerande teknikstöd, praktik för tillämpning av mina nya kunskaper vilket alla mynnat ut till det viktigaste – jag har fått med mig nya insikter och färdigheter som hjälper mig att stödja min egen och andras hälsa.

Att börja andas medvetet har också drastiskt förändrat livet hos många idrottsstjärnor! Här ett exempel:

Jag är professionell hockeyspelare i Frölunda i SHL. Det är min 11:e säsong som proffs och innan jag kom till Sverige spelade jag flera år i ryska ligan KHL. I Vinter-OS 2018 i Pyeongchang, Sydkorea, representerade jag Kanada och vi vann en bronsmedalj. Det nu snart fem månader sedan jag träffade Anders Olsson och blev introducerad till hans koncept Medveten Andning och började läsa hans bok med samma namn. Sedan dess har jag tejpat min mun varje natt och jag har också använt Relaxatorn till och från. Jag har blivit väldigt medveten om min andning och andas numera genom näsan allt oftare under dagen.

Att börja andas medvetet har drastiskt förändrat mitt liv! Jag är mindre stressad på dagarna. Jag återhämtar mig snabbare från den påfrestning som det innebär att vara hockeyproffs såväl som från olika saker som sker i mitt dagliga liv. Att tejpa munnen på natten har hjälpt mig till en konsekvent och bättre sömnkvalité. Mina bihåleproblem, som jag har kämpat med hela livet, är nu ett minne blott. Det tog mig ungefär en vecka att bli vän med tejpen, eftersom jag var van att sova med öppen mun. Jag använder nu min näsa på det sätt som det är tänkt och jag kan inte må bättre än så här.

– Chay Genoway, 31 år, Göteborg, hockeyproffs Frölunda

Här kan du läsa ännu mer om kursen och anmäla dig.

22/07/2019Inga kommentarer

Empatiskt ledarskap

Svenska Yle publicerade nyligen en intressant artikel om hjärnforskaren Katri Saarikivi (Helsingfors universitet). Hon poängterar att arbetslivet i Finland ställvis fortfarande präglas av en auktoritär och nästan aggressiv ledarstil. Man förväntar sig absolut lydnad.
Man orsakar med flit rädsla bland de anställda. Effekten av det är stress, medarbetarna mår illa.
Istället för att en ledare dikterar vore det bättre att leda med empati. Saarikivi säger: ”Om man är chef så har man nytta av att veta hur ens medarbetare tänker, kunna läsa deras känslor och föreställa sig en viss situation ur deras perspektiv.”

En empatisk chef förstår en annan person och bygger därmed upp ett förtroende hos sina medarbetare.

Arbetsklimatet blir mera avslappnat och det finns ingen rädsla att göra fel.

Hur empatisk man är, är delvis genetiskt, men en chef kan också träna upp den här färdigheten.

Det är betydligt enklare att motivera sina medarbetare med en empatisk ledarstil, särskilt yngre anställda. Tyvärr finns det många företag resp. ledare som inte ännu har insett det. Som tur kan vi dock ta modell av idrottsvärlden där man har visat att man kan uppnå nästan mirakulösa framgångar med hjälp en bra laganda. Vi minns alla våra ishockeyvärldsmästare som vann guldet tack vare en exceptionell laganda och en empatisk ledarstil.

Att betona ett empatiskt förhållningssätt inom ledarskap har blivit på modet under senare tid. Det kan delvis vara en modefluga, men enligt Saarikivi är det också så att det traditionella sättet att leda inte funkar så väl längre.
– Det finns tecken på att folk ständigt gör svårare och svårare arbetsuppgifter. Så har det blivit när datorer och automatiseringen har tagit över många av de lättare uppgifterna. Då betonas behovet av empati, påpekar hon.
Det lönar sig alltså för oss människor att fokusera på det som datorer inte är så bra på. Dagens unga verkar inte vara särskilt intresserade av att jobba på företag där man har en traditionell ledarskapsstil som inte tar personalens känslor i beaktande, menar hjärnforskaren Saarikivi.

Via ett empatiskt ledande så får vi mer kreativa medarbetare och så utvecklar vi verksamheten på ett helt annat sätt, tillsammans.

Utveckla din ledarkompetens med NLP Business

Om du vill utveckla din ledarkompetens och din förståelse för ditt och andra människors beteende vill jag varmt rekommendera dig kursen ”NLP Business” som arrangeras i Vasa den 24/25 september och 22/23 oktober. Mera info om kursen kommer inom kort.

Innehåll © 2018 Christoph Treier Ab.

Alla rättigheter reserverade.

Cookie policy

Sidan är byggd av Christophs varumärkesbyrå Bruket Design Agency, med hjälp av flera ton Schweizisk choklad ??