22/07/2019Inga kommentarer

Empatiskt ledarskap

Svenska Yle publicerade nyligen en intressant artikel om hjärnforskaren Katri Saarikivi (Helsingfors universitet). Hon poängterar att arbetslivet i Finland ställvis fortfarande präglas av en auktoritär och nästan aggressiv ledarstil. Man förväntar sig absolut lydnad.
Man orsakar med flit rädsla bland de anställda. Effekten av det är stress, medarbetarna mår illa.
Istället för att en ledare dikterar vore det bättre att leda med empati. Saarikivi säger: ”Om man är chef så har man nytta av att veta hur ens medarbetare tänker, kunna läsa deras känslor och föreställa sig en viss situation ur deras perspektiv.”

En empatisk chef förstår en annan person och bygger därmed upp ett förtroende hos sina medarbetare.

Arbetsklimatet blir mera avslappnat och det finns ingen rädsla att göra fel.

Hur empatisk man är, är delvis genetiskt, men en chef kan också träna upp den här färdigheten.

Det är betydligt enklare att motivera sina medarbetare med en empatisk ledarstil, särskilt yngre anställda. Tyvärr finns det många företag resp. ledare som inte ännu har insett det. Som tur kan vi dock ta modell av idrottsvärlden där man har visat att man kan uppnå nästan mirakulösa framgångar med hjälp en bra laganda. Vi minns alla våra ishockeyvärldsmästare som vann guldet tack vare en exceptionell laganda och en empatisk ledarstil.

Att betona ett empatiskt förhållningssätt inom ledarskap har blivit på modet under senare tid. Det kan delvis vara en modefluga, men enligt Saarikivi är det också så att det traditionella sättet att leda inte funkar så väl längre.
– Det finns tecken på att folk ständigt gör svårare och svårare arbetsuppgifter. Så har det blivit när datorer och automatiseringen har tagit över många av de lättare uppgifterna. Då betonas behovet av empati, påpekar hon.
Det lönar sig alltså för oss människor att fokusera på det som datorer inte är så bra på. Dagens unga verkar inte vara särskilt intresserade av att jobba på företag där man har en traditionell ledarskapsstil som inte tar personalens känslor i beaktande, menar hjärnforskaren Saarikivi.

Via ett empatiskt ledande så får vi mer kreativa medarbetare och så utvecklar vi verksamheten på ett helt annat sätt, tillsammans.

Utveckla din ledarkompetens med NLP Business

Om du vill utveckla din ledarkompetens och din förståelse för ditt och andra människors beteende vill jag varmt rekommendera dig kursen ”NLP Business” som arrangeras i Vasa den 24/25 september och 22/23 oktober. Mera info om kursen kommer inom kort.

17/07/2019Inga kommentarer

Ledarskap – att ta ansvar för sig själv och för andra

En person som är flygrädd borde helst inte jobba som pilot.
En person som inte tycker om människor och inte är intresserad för dem borde inte bli ledare.

Att tycka om människor innebär att man tar ansvar för sig själv och för andra. En person som inte vill ta ansvar borde helst inte bli en ledare.
Egentligen är det ganska enkelt men ändå finns det tusentals ledare som försöker komma undan ansvaret, som gillar att fördröja beslut, som gillar att blunda när det dyker upp problem och som gillar att skylla på andra när något går fel.

Ångest styr ofta i ledarskapet

Orsaken för ett sådant beteende är mycket mänskligt och stavas ÅNGEST. Ångest att göra misstag.

Det finns flera studier (bland annat av Mary Steffel) som visar hur människorna förhåller sig när de ska ta ansvar:

Om det gäller negativa saker/budskap så överlåter man gärna ansvaret till någon annan. Gäller det däremot glädjande saker/budskap med positiva konsekvenser vill man gärna ta ansvaret för det och förmedla det själv till de berörda.

Många ledare förklarar deras försiktighet med att ta ansvar och därmed fatta beslut med att allt har blivit så komplex på grund av digitalisering och globalisering.
Men det är en bortförklaring.

Att ta ansvar begränsas aldrig bara på sakfrågor utan har alltid med människorelationer att göra.
En ledare måste alltid ta ansvar för sitt eget handlande och - lika viktigt - skydda sina medarbetare när de råkar göra misstag.

Ta ansvar för andras fel

Chefernas löner är högre än medarbetarnas delvis på grund av att lönen kompenserar i fall de behöver ta ansvaret för andras misstag.
En annan kärnuppgift för en ledare är att engagera sig för medarbetarnas utveckling. Det innebär att ge feedback för deras arbetsprestationer - inte minst då när prestationen inte motsvarar förväntningarna.
Det är förvånansvärt många ledare som inte vågar vidtala medarbetarnas bristande arbetsprestationer av rädsla att bli osams med dem. Tvärtom - ofta ger de dessa medarbetare till och med en positiv bedömning. Och allt det för fredens och harmonins skull. Ledaren är rädd att annars påverka arbetsklimatet negativt.

Ledarnas beteende är allt annat än korrekt mot medarbetarna. Om det till exempel skulle komma till samarbetsförhandlingar är det just dessa medarbetare som man först vill bli av med. Medarbetare blir alltså i värsta fall av med sitt arbete utan att de någonsin har varit medvetna om att de borde ändra på sättet att arbete eftersom chefen har varit för feg att ge dem ärlig, konstruktiv feedback.

Ta ansvar för sina fel

Att ta ansvar kräver karaktär, särskilt i krissituationer.
Brist på karaktär visar särskilt ledare som skyller egna misstag på sina medarbetare.
Ett sunt ledarskap innebär dock att man tar som chef ansvar för sina medarbetarnas misstag.

Slutsatsen är enkel. En bra ledare måste tycka om människor och ska vara genuint intresserad för dem.

Utveckla din ledarkompetens med NLP Business

Om du vill utveckla din ledarkompetens och din förståelse för ditt och andra människors beteende vill jag varmt rekommendera dig kursen ”NLP Business” som arrangeras i Vasa den 24/25 september och 22/23 oktober. Mera info om kursen kommer inom kort.

14/07/2019Inga kommentarer

Varför finns det bilister som kör överhastighet?

Har du också någon gång undrat vad som händer i huvudet på en bilist som kör om dig med våldsam överhastighet? Trafikpsykologen och docent för trafikpsykologi Urs Gerhard vid universitetet i Basel i Schweiz har några intressanta förklaringar till det.

Han beskriver en typisk fortkörare som en ung man med dålig självkänsla och låg utbildningsnivå. De tillhör ofta kategorin som man kan beteckna som ”förlorare”. De har dåligt betalda jobb p.g.a låg utbildning och har därför låg social status.
Att köra med massiv överhastighet är för dem ett av de få sätt de kan bevisa för sig själva och även andra att de är ”någon”. Det skulle finnas en möjlighet för dem att kunna bevisa detta inom idrott, men dessa personer har oftast problem att integrera sig i grupper och att acceptera auktoriteter, som till exempel en tränare.

Risken att de kör överhastighet igen efter att de har åkt fast är nästan 100 procent. Förövarna själva tycker att det inte är speciellt farligt att köra så snabbt och förstår därför inte heller varför man över huvud taget satsar så mycket resurser på att få fast fortkörare. Erfarenheten visar att det handlar i ytterst få fall om en engångsförseelse när någon kör överhastighet.

Det intressanta är att det finns ytterst få kvinnliga fortkörare. Enligt Urs Gerhard är det evolutions betingat. I djurriket måste hanarna bevisa sig mot andra hanar. Man observerar det bland lejon, björnar, vargar men också bland gräsätare som tjurar och bufflar. Människan är inget djur men vi fungerar på samma sätt. Bilen blir ett substitut för muskler respektive social och yrkesmässig framgång.

Förutom att det rör sig nästan uteslutande om manliga förare så är unga förare i tydlig majoritet. Det förklarar trafikpsykologen med de höga testosteron värden (sexualhormon) män i 18-25 års åldern har. Testosteron påverkar lusten att mäta sig i kamp och att utmana sig själv och andra. Att köra bil med överhastighet innebär att man vill imponera (även om det bara är för sig själv). Det tolkas som ett bevis på mod. Och allt blir ännu värre när dessa unga män utmanar varandra i var sin bil. Det aktiverar deras rivalitetstänkande. Gaspedalen motsvarar då tjurens horn när de slås om reviret.
Tyvärr går unga män ofta över gränsen och betalar med ”mod” sitt och andras liv.

Finns det åtgärder?

Det bästa vore om man skulle begränsa bilarnas prestanda (maxhastighet 80 km/tim) för unga män som inte klarar av att hålla sig till hastighetsbegränsningarna. Det har visat sig vara en framgångsrik metod och fått dem att tänka i nya banor.
Utöver det måste man påminna dem om och om igen om vikten att hålla tillräckligt med avstånd mellan två bilar. Tumregeln är halva hastigheten (km/tim) i meter. Det innebär alltså vid en hastighet av 100 km/tim 50 meter avstånd. Men allt det hjälper tyvärr inte när förarnas självbild är helt felaktig. De överskattar deras körskicklighet, deras reaktionsförmåga och ser sig själva som mycket säkra förare.

09/06/2019Inga kommentarer

Optimism – Det går att träna sig att bli positiv

Positivt tänkandet är ingen konst utan en fråga om inställning. Alla kan lära sig det. Redan små förändringar i tänkandet ger stora effekter. En positiv inställning gör dig inte bara nöjdare utan påverkar också din hälsa och din utstrålning positivt.
En avslappnad inställning i vardagen leder till mindre stresshormoner i kroppen som bland annat belastar ditt hjärta. Optimister reagerar i svåra situationer lugnare och klarar därmed ofta också krävande uppgifter. Din positivitet gör att du inte oroar dig så mycket och det sparar energi.
Optimister har lättare att skapa sociala kontakter. De förväntar sig positiva reaktioner av andra människor och upplevs därför att vara lätt att ha att göra med.


För att bli resp. förbli optimist borde man arbeta lite med det varje dag.
Gläds över små framgångar och sköna saker i din vardag istället för att grubbla över mål som än är långt borta eller motgångar som har hänt och du inte längre kan göra något åt.
Ha en ”To-do-lista” och en ”Vad har jag redan uppnått-lista”.
Ge dig själv kredit även för små framsteg som du gör.
Jämför dig varje dag med ditt gårdagens-jag istället för att du jämför dig med andra.
Fokusera på det som du själv presterar.
Och ännu två råd: Le ofta! Du påverkar därmed ditt humör mycket positivt och så sprider du dessutom också glädje hos andra.
Ta inte allt på för stort allvar - det är få saker som är värda att reta upp sig över.

24/05/20192 Comments

Vad kan vi alla lära oss av Finlands sensationella segern mot Sverige i ishockey VM?

Finland som spelade med 18 VM-nykomlingar stod för en av alla tiders största skräll när de besegrade Sverige med alla NHL stjärnor i VM-kvartsfinalen. Finland visade hur långt man kan komma med rätt vilja, hjärta och inställning (disciplin). Finlands seger visar också vilken viktig roll tränaren resp. ledarskapet har. Jukka Jalonen fick ut absolut maximalt av lagets kapacitet. han har fått samtliga spelare att tro på sig själva och sitt lag.

Det finns otaliga exempel inom toppidrotten för vad man kan uppnå med stor vilja, hög arbetsmoral och bra inställning. Det är precis samma sak i arbetslivet. Det är långt ifrån alltid företagen med de största ekonomiska muskler som klarar sig bäst på marknaden. Värden som moral, attityd, disciplin - och inte att glömma - glädje och välmående ger i längden bättre utdelning. Ett team där alla jobbar för varandra kan överträffa alla förväntningar.

Några saker vi alla kan lära oss av Finlands hockeylag:

Vi kan uppnå så mycket mer än vi tror om vi varje dag har fokus på det som är viktigt för oss.

En stark vilja, rätt attityd (disciplin) och klara mål kan åstadkomma resultat vi annars bara vågar drömma om.

Ledarskapet har en avgörande betydelse för ett teams/företags framgång. Ledaren måste övertyga sina medarbetare att de kan lyckas. de måste tro på sig själva och teamet. Ledaren måste visa känslor och våga pusha sina medarbetare.

Ord har en otrolig makt!
Vi underskattar ofta betydelsen av det vi säger till varandra inför ett arbete/uppdrag eller/och en fysisk prestation. Vi påverkas oerhört starkt av orden vi får höra till exempel en presentation, ett tal, en förhandling, ett möte, en tänt resp. ett prov eller en krävande arbetsuppgift. Det spelar en stor roll om orden är stödande, rörande, provocerande, pushande eller om de är rena motsatsen. Ord kan väcka passion och framkalla positiva minnesbilder som motiverar. Men de kan likaså förstöra all iver och allt självförtroende.

Visa att du litar på dina medarbetare
Tränaren Jalonen har hela tiden pratat om att de tror på sig själva och att det hårda jobbet kommer att ge utdelning.
Förmedla självförtroende så att varje medarbetare vågar tro på sig själv och därmed också vågar göra misstag. Det var precis det som fällde Sverige. de var livrädda att göra misstag mot Finland och det resulterade i att de blev mer eller mindre handlingsförlamade, speciellt mot slutet av matchen.

Sätt upp tydliga mål
Kommunicera tydligt målsättningarna. Sätt dig ner med varje medarbetare och prata om målen och hur vi tänker uppnå dem, dvs. planeringen. Din transparens gör der möjligt att varje anställd är medveten om förväntningarna och kraven som finns. Precis som i finska landslaget där alla spelare exakt visste vad tränaren förväntade sig och krävde av dem. Det fanns inget utrymme för spekulationer.

Respekt och lagandan
Finlands lag består av 18 VM-nykomlingar och borde inte ha en chans mot lag som Sverige som består av NHL stjärnor. Men Finlands tränare Jalonen lyckades att svetsa ihop sina spelare till ett team där alla litar på varandra och där alla jobbar för varandra. Han lärde dem också att umgås med respekt för varandra.

02/04/20194 Comments

Öppna universitetet vid ÅA erbjuder kursen idrottspsykologisk coaching i Vasa, Mariehamn och Helsingfors

Har du ett arbete där du skulle vilja använda dig av coaching?
Är du en idrottsledare som vill fördjupa sig konsten att coacha?
Är du lärare resp. förman och skulle gärna integrera det coachande förhållningssättet i din undervisning resp. din ledarstil?
Eller strävar du efter att utveckla dig själv och vill lära mer om coaching?

Det finns många organisationer och företag som erbjuder kurser och utbildningar inom coaching. Vissa av dem kostar oerhört mycket pengar.
Glädjande nog finns det alternativ.

Åbo Akademins öppna universitet erbjuder i höst och på vintern 2020 kurser (5 studiepoäng) i idrottspsykologisk coaching på tre olika orter i Svenskfinland. Jag är kursledare och ser fram emot att få dela med mig min kunskap och all min erfarenhet från mina 25 år som jag har arbetat som coach på heltid.
Kursen lämpar sig för alla med intresse för människor. Du behöver alltså inte ha någon idrottsbakgrund trots att rubriken kunde tolkas på det sättet.
Notera alltså redan följande datum i fall du vill lära dig att coacha:

Högskola på Åland:

Fredag 25.10.2019 kl.17:00-21.00
Lördag 26.10.2019 kl. 09:00-16:00
Söndag 27.10.2019 kl. 09:00-15.00
Kostnaderna 90 € som motsvarar terminavgiften
(sista anmälningsdag 02.10.2019; anmälningar tas inte ännu emot)


Vasa, Academill:

Fredag 17.01.2020
Lördag 18.01.2020
Fredag 07.02.2020
Lördag 08.02.2020

(Anmälningar tas inte ännu emot)

Helsingfors, Arbis:

Fredag 28.02.2020
Lördag 29.02.2020
Fredag 20.03.2020
Lördag 21.03.2020

(Anmälningar tas inte ännu emot)

19/03/2019Inga kommentarer

Pedersöre gymnasium är en föregångare i mentalträning

Pedersöre gymnasium (PG) har redan i över 12 år mentalträning på schemat för sina elever i åk 1- 3. PG är därmed en föregångare för skolor i Finland. Det är en stor glädje för mig att få dela mina kunskaper och erfarenheter inom mentalträning/personlig utveckling med dem. Det är oerhört givande och fascinerande att få följa elevernas personliga utveckling från månad 1 på PG tills de får studentmössan. Speciellt värmer det när man träffar före detta elever senare på ett universitet eller en arbetsplats och de berättar att de fortfarande har stor nytta av det de har lärt sig inom den mentala träningen.

Ämnet "Mentalträning" är indelat i åtta moduler:

Sömnens betydelse för välmående och prestationsförmåga

Hur bygger jag upp en varaktig studiemotivation

Hur kan stärka mitt självförtroende och min självkänsla

Hantering av motgångar

Att lära att lära

Koncentrationsträning och hantering av mina känslor

Hantering av stress och nervositet (bl.a. i samband med prov och skrivningarna)

Studier - livet - framtiden

Här är några studerandes tankar om mental träning.
 
”…bra och givande.”
”…stärker självkänslan och självförtroendet för att man skall kunna prestera bättre.”
”Han ger bra exempel som man kan relatera till.”
”Bra inför studentskrivningarna. Han ger exempel på olika sätt hur man kan förbereda sig inför studentskrivningarna.”

15/03/2019Inga kommentarer

Radio intervju om självkänsla och självförtroende hos barn

Intervju i radio Vega om utmaningar i samband med att uppfostra barn till självständiga individer med gott självförtroende och godsjälvkänsla.

Länk till programmet

13/02/2019Inga kommentarer

Boken som förändrar ditt liv

Rubriken låter lite dramatisk men det är sanningen. Boken ”Medveten Andning” har förändrat mitt liv och jag hoppas verkligen att så många som bara möjligt kommer att läsa den. Visst andas vi alla men få av oss är medvetna om det. Boken beskriver på ett enkelt, lätt förståeligt sätt hur andningen påverkar vår hälsa, energi och harmoni.

Här några utdrag ur innehållet:
Stressreducering med hjälp av medveten andning
Sömnkvalité och medveten andning
Förbättra dina idrottsprestationer
Hur smärta, värk och trötthet påverkas av andningen
Fettförbränning och övervikt

Jag har fått en ny leverans av böckerna och du kan beställa boken direkt hos mig via email: christoph@treier.fi
Boken kostar 25 € (om det skall skickas: 34 €)
Läs också följande inlägg som handlar om medveten andning:

Förbättra dina andningsvanor

Medveten andning för optimal idrottsprestation

Andningsinstruktör - ett framtidsyrke

10 minuter snabbare på 10 km (från 55 min. till 45 min.)

Innehåll © 2018 Christoph Treier Ab.

Alla rättigheter reserverade.

Cookie policy

Sidan är byggd av Christophs varumärkesbyrå Bruket Design Agency, med hjälp av flera ton Schweizisk choklad 🇨🇭