De senaste tre år har det forskats mycket om ”grit”. Grit innebär att arbeta målmedveten och upprätthålla passionen och beslutsamheten under en lång tid. En elev med mycket grit tycker om utmaningar. Det visar sig mer och mer att grit är den avgörande faktorn om en elev ”lyckas” eller inte. Tyvärr är begreppet ”grit” allt för lite känt bland föräldrar, lärare och utbildnings ansvariga.

Vad är grit

Förmågan att lära snabbt och lätt nya saker är inte den avgörande skillnaden för framgång i skolan. Likadant förhåller det sig i arbetslivet. Om man når framgång har inte i första hand med IQ, social kompetens, utseende, familj förhållanden eller tryggheten i skolan att göra utan först och främst med grit.

Grit kan tränas

Hjärnforskaren Torkel Klingberg (Karolinska institutet i Sverige) lyckades att lokalisera grit i hjärnan. Och det bästa av allt: Grit kan utvecklas, det är inte något man har mycket eller lite av utan det går att träna på det. Till exempel genom att uppleva motgångar eller att göra misstag. Att ”komma igen” efter en motgång eller misstag utvecklar och tränar din grit. Tuffa, krävande lärare (men som samtidigt också är stödande) utvecklar grit hos eleverna. Alla lektioner kan inte upplevas som roliga. När det känns jobbigt och till och med lite tråkigt, exakt då utvecklas det grit. 

Många elever upplever nuvarande corona läget som jobbigt. Jag förstår dem mycket väl. Samtidigt borde vi och då främst lärarna förmedla möjligheten de nu har att utveckla grit mer än någonsin förr. Gör det bästa av dessa tider och träna din grit!

Hör av dig om du vill lära dig mera om grit! 

45 min. online föreläsning för elever (anpassad från åk 4 till gymnasiet)

Grit kurs för lärare (1-3 tim. beroende om med eller utan workshop)

Grit föreläsning för föräldrar (60 min.)